Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Modernizarea activității de producție a S.C. FIMPLAST IMPEX S.R.L.

Cod SMIS – 44433

Titlu proiect: Modernizarea activității de producție a SC FIMPLAST IMPEX SRL

Locația de implementare: str. Văleni, nr. 141, Ploiești, județul Prahova
Perioada de implementare: 03.12.2013 – 07.11.2014
Perioada de durabilitate: 07.11.2014 – 07.11.2017
Cererea de finanțare: 1894/10.07.2012
Contract de finanțare: 4m/4000808/1/03.12.2013
Indicatori de rezultat conform contract de finanțare:

  • CA – 10,19% (an 2011);
  • LC – 5;
  • LM – 46.

Indicatori de rezultat conform Instrucțiune 19954/2014:

  • CA – 10,19% (an 2014);
  • LC – 5; LM – 46.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Conform contractului creșterea cifrei de afaceri la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiției este de 10,19% din baza de raportare considerată în cererea de finanțare (anul 2011 – 15.559.480 lei), creștere în valoare absolută de 1.585.511 lei. Față de anul de referință 2014, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 17.110.165 + 1.585.511 = 18.695.676 lei. Cifra de afaceri raportată de beneficiar este 25.013.926 lei, conform bilanțului contabil aferent anului 2017, prin urmare, acest indicator este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii 19954/2014, indicatorul de rezultat „numărul locurilor de muncă menținute” se va raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de salarii aferent lunii decembrie 2013, atașat vizitei de durabilitate din data de 01.10.2015, societatea avea un număr de 44 de angajați (toți cu normă întreagă) la care se adaugă locurile de muncă nou create – 5 – astfel că la sfârșitul perioadei de durabilitate, societatea trebuie să mențină un număr de 49 de salariați cu normă întreagă.

Conform bilanț contabil aferent anului 2017, numărul mediu al locurilor de muncă pentru anul 2017 este 51. Indicatorul de rezultat este îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 5 locuri de muncă. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, continuitatea fiind asigurată prin angajarea altor persoane în locul celor care și-au încetat activitatea, indicatorul „locuri de munca nou create„ fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

Indicatori de realizare: 6 active tangibile

Au fost vizualizate la sediul locației de implementare, echipamentele achiziționate în cadrul proiectului:

  • sudeze universale 5 bucăți: serii: 1582,1583,1584,1585,1586;
  • mașina automată de debitat si rebobinat TITAN tip ER610 - 1 bucata - serie V14T008.
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email