Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Modernizarea SC DOMAREX 94 SRL prin investiții în echipamente performante

Cod SMIS: 42480
Beneficiar: S.C. DOMAREX 94 S.R.L.
Titlu proiect: Modernizarea SC DOMAREX 94 SRL prin investiții în echipamente performante
Locația de implementare: Comuna Cuza Vodă, județul Călărași
Perioada de implementare a proiectului: 16.04.2014 – 30.03.2015

Perioada de durabilitate a proiectului: 30.03.2015 – 30.03.2018
Cererea de finanțare: 363/04.05.2012
Contract de finanțare: 4m/401130/1/16.04.2014
Indicatori de rezultat conform Instrucțiune nr.19954/2014:

  • CA – 10% (an 2011);
  • LC – 4;
  • LM – 32,
  • diminuarea relativa a costurilor de executare a unei lucrări de alimentare cu energie electrică – 10%,
  • creșterea capacității de execuție lucrări – 10%.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat „Creșterea cifrei de afaceri” se va raporta la datele economico-financiare ale firmei din anul în care s-a încheiat implementarea proiectului (activități finalizate și cererea de rambursare depusă). Față de anul de referință 2015, ținta pentru indicatorul cifra de afaceri este 4.416.668 + 454.883 = 4.871.551 lei. Din bilanțul aferent anului 2018 rezultă că cifra de afaceri este 10.839.317 lei, acest indicator fiind îndeplinit la finalul perioadei de durabilitate.

Conform Instrucțiunii nr. 19954/2014, indicatorul de rezultat ”locurile de muncă menținute” se vor raporta la numărul de locuri de muncă existente la data semnării contractului de finanțare, la care se vor adăuga numărul de locuri de muncă nou create la finalul perioadei de implementare a proiectului. Conform statului de plată aferent lunii aprilie 2014 rezultă că există 33 salariați, 28 angajați cu 8 ore, 3 angajați cu 2 ore, 2 angajați cu 0 ore, astfel că numărul mediu de salariați este 28; la acest număr se adaugă numărul de locuri de muncă nou create (4), astfel că la finalul perioadei de durabilitate societatea are de menținut un număr de 32 de angajați. Din Bilanțul aferent anului 2018 rezultă faptul că numărul mediu de salariați este 37, prin urmare acest indicator este îndeplinit la finalul raportului de durabilitate.

Conform Cererii de finanțare/planului de afaceri, beneficiarul a precizat că vor fi create 4 locuri de muncă în perioada de implementare. Societatea și-a respectat obligațiile asumate prin contractul de finanțare, angajații fiind menținuți pe toată perioada de durabilitate a proiectului, indicatorul „locuri de munca nou create„ fiind îndeplinit în proporție de 100 % la finalul perioadei de durabilitate.

În ceea ce privește, indicatorii diminuarea relativa a costurilor de executare a unei lucrări de alimentare cu energie electrică – 10% și creșterea capacității de execuție lucrări – 10%, beneficiarul a precizat prin nota justificativă prezentată prin adresa înregistrată la ADR Sud Muntenia cu nr. 911/14.06.2019 că acestea sunt folosite exclusiv în lucrările pe care le efectuează și prin creșterea cifrei de afaceri și a marjei de profit. Se menționează că această creștere a indicatorilor economici nu se poate realiza decât prin folosirea unor utilaje adecvate în fluxul tehnologic.
Indicatori de realizare – 2 active tangibile:

  • Macara hidraulică montată pe autoșasiu – seria WMA82SZZ5FM663594 (serie șasiu)
  • Buldoexcavator + echipamente opționale – seria JCB3CX14M4WM2269820
Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email