Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Noi beneficiari de fonduri POS CCE instruiţi de ADR Sud Muntenia

În data de 6 februarie a avut loc un nou seminar de instruire organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la sediul din Călăraşi pentru noii beneficiari de fonduri europene nerambursabile. Aceştia au semnat contractele de finanţare în prima lună a acestui an pentru a obţine sprijin financiar din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), Axa prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie", Domeniul major de intervenţie DM1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile.

Cu această ocazie, participanţii au primit informaţii despre modul în care trebuie implementate corect proiectele pentru care au obţinut finanţare. Astfel, reprezentanţii Agenţiei au susţinut prezentări despre etapele de derulare a activităţilor prevăzute în cererile de finanţare, cu detalii despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată), precum şi despre activităţile de informare şi publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE. De asemenea, s-au purtat discuţii despre modul în care trebuie ţinută evidenţa contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar şi despre vizita la faţa locului şi cum trebuie realizate pistele de audit. Deoarece toți beneficiarii derulează achiziții, le-au fost subliniate cerințele legale ce se impun și procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.    

Mai multe fotografii puteți vizualiza accesând galeria foto dedicată evenimentului.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email