Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Ordinul nr. 817/28.07.2014 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3006/22.11.2011

Ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici, a emis Ordinul nr. 817/28.07.2014 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3006/22.11.2011 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent Operaţiunii 1.1.1 A2 - „Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii” - apelul nr. 4, 2011.

Conform acestui ordin Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3006/22.11.2011 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent Operaţiunii 1.1.1 A2 - „Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii" - apelul nr. 4 (numit în continuare Ghid), se modifică şi se completează, după cum urmează: la Capitolul II .2 - „Eligibilitatea proiectelor", punctul 4 „Perioada de implementare a proiectului", paragraful 1, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 1 an de la data semnării contractului de finanţare, pentru proiectele care nu implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări iar pentru proiectele care implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări, perioada de implementare poate fi mai mare de 1 an de la data semnării contractului de finanţare. Perioada de implementare a proiectului, atât pentru proiectele care implică achiziţia de echipamente şi tehnologii cât şi pentru cele care implică şi lucrări de construcţii şi/sau modernizări, poate fi prelungită peste termenele limită menţionate anterior, dar fără a depăşi data de 31.12.2015 (inclusiv), prin încheierea de acte adiţionale corespunzătoare, în condiţiile stipulate în contractul de finanţare, la solicitarea justificată a beneficiarilor contractelor de finanţare încheiate, atunci când beneficiarii au derulat sau încheiat proceduri de achiziţie necesare implementării proiectelor şi se află în imposibilitatea finalizării implementării proiectelor şi îndeplinirii indicatorilor asumaţi prin cererile de finanţare.”

Ordinul ministrului fondurilor europene poate fi consultat pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > Legislație, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/ordinsemnatinves-1406698016.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email