Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Seminar de instruire acordată beneficiarilor de fonduri POS CCE din Sud Muntenia

Miercuri, 26 noiembrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), a organizat un seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri europene, în vederea implementării cu succes a proiectelor aflate în derulare.

Astfel, reprezentanţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE au purtat discuţii cu beneficiarii privind modalităţile de prevenire a problemelor identificate în procesul de monitorizare a proiectelor şi cel de verificare a cererilor de rambursare, a cererilor de plată, precum şi a achiziţiilor realizate prin contractele lor de finanţare. Acest eveniment a avut ca scop creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile contractate de către beneficiarii proiectelor aflate în derulare în cadrul POS CCE.

Instruirea a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi, invitaţi fiind beneficiarii privaţi care au obţinut sprijin financiar nerambursabil în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, schema de finanţare A1 – „Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 şi 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii”.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost contractate 505 proiecte, prin care se solicită finanţare nerambursabilă POS CCE 2007 - 2013. Dintre acestea, 149 se află în proces de implementare, 70 de contracte au fost reziliate/suspendate, iar 286 au fost finalizate. Până în acest moment, beneficiarii privaţi au solicitat peste 125 de milioane de lei prin cererile de rambursare înaitate la OI PO CCE Sud Muntenia

Seminarul de instruire este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 5 „Asistenţă tehnică”, DMI 5.1 „Sprijin pentru management, implementare, monitorizare şi control POS CCE”, prin proiectul „Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ Organismului Intermediar pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE în perioada 2013 - 2015”.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email