Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Seminar de instruire pentru sprijinirea beneficiarilor privaţi în implementarea proiectelor POS CCE

În data de 11 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007 – 2013, a organizat un seminar de instruire la sediul din Călăraşi.

Acest eveniment a fost destinat beneficiarilor privaţi care au în implementare proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile FEDR în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, DMI 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunile 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile, 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale şi 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare (apelurile 3 – Investiţii mari; 4 – Investiţii mici; 5 – Investiţii pentru întreprinderi).

Având în vedere că 2015 este ultimul an de implementare a POS CCE 2007 – 2013, scopul acestei instruiri a fost de preîntâmpina şi clarifica probleme ce ar putea determina întârzieri în derularea proiectelor, cu consecinţe negative în atingerea obiectivelor şi a rambursării plăţilor efectuate/ dezangajări automate.

Astfel, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor privaţi în realizarea cu succes a proiectelor derulate în cadrul POS CCE şi, totodată, pentru a creşte gradul de absorbţie a fondurilor europene alocate prin acest program, experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE au prezentat modalităţi de prevenire a problemelor identificate în procesul de implementare şi monitorizare, precum şi în procesul de verificare a cererilor de rambursare/ plată şi a procedurilor de achiziţii.

Proiectele pentru care firmele din Sud Muntenia au primit finanţare nerambursabilă FEDR vizează executarea de lucrări de construire şi achiziționarea de echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea propriilor afaceri, motiv pentru care reprezentanţii Agenţiei au oferit, totodată, informaţii utile despre cerințele legale ce se impun și procedurile pe care trebuie să le respecte pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia: Str. Sloboziei, nr. 9, mun. Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email