Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Seminar interactiv destinat beneficiarilor de fonduri POS CCE

În data de 3 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, organizează un seminar interactiv destinat beneficiarilor privaţi care au obţinut sprijin financiar în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie”, DMI 1.1 şi 1.3.

Evenimentul va avea loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călăraşi şi are ca scop sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a proiectelor, prin oferirea de informaţii privind procedura simplificată de achiziţii (Ordinul nr. 1120/2013), mecanismul de rambursare a cheltuielilor, rapoartele de progres, dar şi privind activităţile de informare şi publicitate ce trebuie realizate prin contractele de finanţare.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email