Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

ADR Sud Muntenia a lansat un nou instrument de comunicare - http://poscce.adrmuntenia.ro!

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat un nou mini-site dedicat programelor cu finanţare europeană! Pe lângă pagina principală de internet a instituţiei, www.adrmuntenia.ro, şi pagina dedicată exclusiv programului Regio, http://regio.adrmuntenia.ro/, Agenţia a lansat, începând cu luna decembrie, mini-site-ul dedicat Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice" (POS CCE), Axa 1 - http://poscce.adrmuntenia.ro/.

Noua pagină de internet vine să răspundă nevoilor de informare atât a potenţialilor beneficiari, cât şi a beneficiarilor de fonduri nerambursabile alocate prin POS CCE. Astfel, prin acest nou instrument de comunicare, Agenţia oferă informaţii despre stadiul implementării la nivelul regiunii Sud Muntenia a POS CCE, Axa prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, DMI 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață în special a IMM-urilor, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.

Mini-site-ul respectă standardele de transparenţă, conţinând informaţii actualizate în timp util şi în format adecvat. Astfel, vă invităm să accesaţi pagina de internet dedicată POS CCE, unde puteţi afla informaţii despre: activităţile realizate de ADR Sud Muntenia privind POS CCE, stadiul implementării programului în regiunea noastră, documente utile pentru depunerea şi implementarea proiectelor în cadrul POS CCE etc. Mini-site-ul conţine de asemenea un calendar cu evenimentele organizate de Agenţie, precum şi o hartă interactivă cu locurile unde se derulează proiecte finanțate prin POS CCE în regiunea Sud Muntenia.

Agenția a semnat la mijlocul lunii martie 2013, la sediul Ministerului Economiei, acordul-cadrul de delegare a atribuțiilor privind implementarea POS CCE. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar în regiunea noastră pentru implementarea POS CCE, are atribuţii de implementare a Axei prioritare 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare și, respectiv, Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteţi obţine contactând experţii Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro sau acesand site-ul dedicat implementarii programului poscce.adrmuntenia.ro    

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email