Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

Instrucțiunea nr. 18.397 din 30.07.2015, privind verificarea încadrării beneficiarilor în condiţiile de eligibilitate POS CCE

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE) a emis Instrucțiunea nr. 18.397/30.07.2015, privind verificarea încadrării beneficiarilor în condiţiile de eligibilitate pentru care a depus formularul Anexei 2 – Calculul pentru Întreprinderi partenere sau legate din Legea nr. 346/2004 şi Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM din cadrul contractelor de finanţare cu beneficiari privaţi şi în cadrul apelului din octombrie 2014 (Apel 5), cu finanţare nerambursabilă acordată prin POS CCE, Axa prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, DMI 1.1, Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderi.

Instrucțiunea AM POS CCE poate fi consultată pe website-ul Agenţiei dedicat exclusiv POS CCE - http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile  > Informare > Instrucţiuni, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea183-1438847419.pdf.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email