Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial
Programul Operațional Sectorial

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

  • Evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare depuse conform ghidurilor solicitantului;
  • Implementarea, monitorizarea, managementul și verificarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu obligațiile legale, procedurile interne de lucru și prevederile contractelor de finanțare.

În cazul în care sunteți obligat(ă) să furnizați date cu caracter personal vă rugăm să luați la cunoștință că acestea se vor utiliza exclusiv în scopurile menționate anterior.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate destinatarilor, în conformitate cu obligațiile legale, procedurile interne de lucru și prevederile contractelor de finanțare.

Politica de confidențialitate a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia poate fi consultată la http://poscce.adrmuntenia.ro/static/politica-de-confidentialitate_356/.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, la e-mail: dpo@adrmuntenia.ro , sau direct la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia din Călărași, strada General Constantin Pantazi nr. 7A. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în statele Uniunii Europene sau statele Spațiului Economic European în vederea asigurării accesului auditorilor externi sau internaționali ai Comisiei Europene/donatorilor la documentele aferente proiectului/contractului cu finanțare din fonduri nerambursabile.

Vezi toate stirile

Abonaţi-vă la newsletter-ul nostru!

Email